Dermatologická klinika

Všeobecná dermatologie

Kůže je nejen naší vizitkou, ale také zrcadlem vnitřních nemocí. Dermatologie je obor, který se věnuje všem pacientům bez rozdílu věku – od narození po pokročilý věk. Z těchto charakteristik vyplývají subspecializace dermatologie, kterými jsou dětská dermatologie a korektivní dermatologie.

Naše klinika se věnuje celé šíři oboru dermatologie a v péči o své pacienty spolupracuje s dalšími centry a specialisty (Urocentrum, …) Mezi naše specializace nepatří samotná estetická medicína, ale řešíme kožní nemoci postihující obličej, které mají vliv na kvalitu života (těžké formy akné, růžovky atd.).

Lékařská pomoc

K vyřešení Vašeho kožního onemocnění se soustředíme na pět oblastí:

 1. Anamnéza (pečlivé vyslechnutí historie Vašeho onemocnění, dosavadního vyšetření a léčby)
 2. Diagnostika (stanovíme či upřesníme diagnózu Vaší nemoci, event. doplníme potřebná vyšetření)
 3. Léčba (po konzultaci s Vámi, kdy Vám vysvětlíme různé léčebné metody, se společně dohodneme na léčebném plánu)
 4. Dispenzarizace (pacienty s chronickým kožním onemocněním nebo s kožními nádory sledujeme dlouhodobě nebo Vás předáme do péče Vašeho praktického, dětského lékaře či jiného specialisty, podle Vašeho přání
 5. Prevence (předcházení vzniku závažných kožních nemocí (kožních nádorů) nebo předcházení vzniku komplikací léčby (reakce na užívané léky, vznik známých přidružených nemocí) pomocí kontrol v pravidelných intervalech podle individuálního rizika

Nejdůležitější je ale vzájemná spolupráce pacient – lékař – zdravotní sestra – terapeut.

Co Vám může nabídnout naše klinika?

 • Čas (objednáváme na přesný čas, odpadá čekací doba, první konzultace trvá podle zdravotních pojišťoven 30 minut, konzultace dalšího kožního problému 20 minut, kontrolní vyšetření 10 minut).
   
 • Klinické vyšetření s pomocí dermatoskopu, digitálního dermatoskopu, Woodovy lampy, světelného mikroskopu a v případě potřeby mikroskopické (histopatologické) vyšetření vzorku kůže odebraného v místním znecitlivění nebo jiné laboratorní či pomocné vyšetření (odběry krve, vyšetření pomocí zobrazovacích metod, vyšetření jiným specialistou atd.).
   
 • Léčba pomocí místních léků, celkových léků, včetně léčby biologické.
   
 • Fyzikální léčba zahrnující fototerapii, kryoterapii a komplexní dekongestivní terapii. Fototerapie (světloléčba pomocí excimerového světla 308 nm – fokusovaná fototerapie, nebo ultrafialového záření – úzkopásmové UVB 311 nm).
   
 • Kryoterapie (léčba pomocí nízkých teplot tekutým dusíkem).
   
 • Komplexní dekongestivní terapie (léčba lymfatických otoků pomocí manuální a přístrojové lymfodrenáře, bandážování a cvičení).
   
 • Chirurgická léčba (chirurgické odstranění kožních útvarů excizí či abrazí nebo odběr vzorku kůže, po kterých následuje vždy histopatologické vyšetření odebrané tkáně.
   
 • Doporučení režimových opatření (doporučení další péče o kůži, dietních opatření, komplementárních léčebných metod).
   
 • Stanovení léčebného plánu po dohodě s pacientem a jeho průběžná kontrola, plán doplňujících vyšetření, sdělování výsledků.
   
 • Pravidelné kontroly v případě celkové léčby včetně biologické podle doporučených postupů.
   
 • Prevence vzniku kožních zhoubných národů sledováním kožních změn (např. pigmentových znamének) v čase v pravidelných intervalech po nasnímání celého kožního povrchu scannerem, řešení případných patologických nálezů. Očkování proti HPV.
   
 • Prevence vzniku přidružených nemocí pomocí vyšetřovacích metod (odběry krve apod.).