MUDr. Anna Jiráková, Ph.D.

Je jedním z prvních dermatologů v ČR, kteří se věnují kvalitě života pacientů a jejich rodin s kožními nemocemi. Specializuje se dále na dětskou dermatologii, problematiku atopického ekzému, lupénky, léčbu kožních nemocí a její komplikace. Jako první v ČR začala vyšetřovat kůži pomocí konfokální mikroskopie. Popsala s mezinárodním týmem kolegů novou mutaci u vzácného vrozeného kožního onemocnění, tzv. pachyonychia congenita. V odborné světové a české literatuře jako první publikovala případ výskytu této nemoci v České republice.

Přednáší na národních i mezinárodních kongresech, je spoluautorkou nejrozsáhlejší současné učebnice Klinická dermatovenerologie. Odpovídá pacientům na webu www.bezlupenky.cz. Je autorkou odborných publikací a členkou odborných společností (Česká akademie dermatovenerologie, Česká dermatovenerologická společnost JE Purkyně, Společnost pro využití laseru v medicíně, EADV, Evropská společnost dětské dermatologie, Evropská společnost pro dermatologický výzkum).

Vzdělání

 • 2000 - 2006 Lékařská fakulta v Gdaňsku, Polsko
 • 2004 - 2005 Lékařská fakulta Univerzity v Turku, Finsko (stipendium Erasmus-Sokrates)
 • 2006 - 2007 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká Republika (stipendium CEEPUS)
 • 2007 - 2012 Postgraduální studium 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
 • 2012 Obhajoba doktorské práce „Kvalita života u dětí s atopickým ekzémem a jejich rodin“ (Ph.D.)
 • 2012 Specializovaná způsobilost v oboru dermatovenerologie, MZČR

Praxe

 • 2004 - 2005 Dermatologická klinika University v Turku, Finsko
 • 2005 BMI Mount Alvernia Hospital, Guildford, Surrey, Velká Británie
 • 2006 - 2007 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Bulovka (stáž)
 • od 2007 – Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Bulovka, Praha
 • 2010 - 2011 Pražské Dermatologické Centrum s.r.o.
 • od 2018 EUC s.r.o. v Kladně
 • od 2021 Dermatologie Prof. Hercogové

Ocenění

 • 2016 Cena Antonina Trýba za nejlepší publikaci mladého dermatologa
 • 2009 Michael Hornstein Memorial Scholarship, EADV
 • 2009 Stipendium ČADV na Winter Academy of Dermatology, St. Moritz, Švýcarsko
 • 2010 Stipendium EADV na Annual Meeting of the British Society of Paediatric Dermatology, Cardiff, Wales
 • 2011 The International Scholarship Program, American Academy of Dermatology, 69th Annual Meeting, New Orleans, USA
 • 2011 Stipendium EADV, Fostering Course of Psychodermatology, Brusel, Belgie
 • 2011 Cena ČADV za nejlepší přednášku rezidenta na kongresu Akademie ambulantních a klinických dermatologů, Praha
 • získání grantu Ministerstva zdravotnictví ČR IGA NT/13465-4/2012 na projekt s názvem „Vliv lokální terapie na kvalitu života pacientů s atopickou dermatitidou“ - 03/2012

Publikace

 • A comparative study of the quality of life of children with atopic dermatitis from Ukraine and the Czech Republic. Chernyshov PV, Jiráková A, Hercogová J. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011 Dec;25(12):1483-4. IF 3.105

 • A comparative study of the impairment of quality of life in Czech children with atopic dermatitis of different age groups and their families. Jiráková A, Vojáčková N, Göpfertová D, Hercogová J. Int J Dermatol. 2012 Jun;51(6):688-92. IF 1.227

 • An international multicenter study on quality of life and family quality of life in children with atopic dermatitis. Chernyshov PV, Jirakova A, Ho RC, Moed H, Caldeira AP, Alvarenga TM, Park CW, Hercogova J. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2013 Jan-Feb;79(1):52-8. IF 1,33

 • Dermatitis toxica faciei after boric acid. Jiráková A, Rajská L, Rob F, Gregorová J, Hercogová J. Dermatol Ther. 2015, 28(1):52-5. doi: 10.1111/dth.12180. Epub 2014 Oct 14. IF 1,478

 • First case of pachyonychia congenita in the Czech Republic. Jiráková A, Rajská L, Rob F, Džambová M, Sečníková Z, Göpfertová D, Schwartz M, Smith F, Lotti T, Hercogová J. Dermatol Ther. 2015, 28(1):10-2. doi: 10.1111/dth.12142. Epub 2014 Aug 29. IF 1,478

 • Can melanoma therapy change attitudes toward prevention and tanning? Konkolova R, Provaznikova DH, Jirakova A, Hercogova J. Dermatol Ther. 2014, 27(3):156-8. IF 1,478

 • Significantly higher incidence of skin cancer than other malignancies in patients after heart transplantation. A retrospective cohort study in the Czech Republic. Secnikova Z, Gopfertova D, Hoskovac L, Hercogova J, Dzambova M, Jirakova A, Rajska L, Rob F, Smerhovsky Z. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2015 Mar 26. doi: 10.5507/bp.2015.011. IF 1,2

 • Drug fever as an adverse effect of acitretin in complicated psoriasis patient. Rob F, Fialová J, Brejchová M, Džambová M, Sečníková Z, Zelenková D, Jiráková A, Hercogová J.Dermatol Ther. 2015 Jul 2. doi: 10.1111/dth.12263. [Epub ahead of print] IF 1,478

 • Malignant melanoma in organ transplant recipients: incidence, outcomes and managment strategies – a review of literature. Džambová M, Sečníková Z, Jiráková A, Jůzlová K, Viklický O, Hošková L, Göpfertovà D, Hercogová J. Dermatol Ther. 2015 Oct 13. doi: 10.1111/dth.12276. 

 • TOPICAL CORTICOSTEROIDS BUT NOT CALCINEURIN INHIBITORS INDUCED ATROPHY AFTER FOUR WEEKS. Jiráková A, Rob F, Sečníková Z, Koblová K, Džambová M, Rajská L, Göpfertová D, Pellacani G, Malý M, Lotti T, Hercogová J. J Biol Regul Homeost Agents. 2015 Jul-Sep;29(3):701-6.

 • An International Multi-center Study on Self-assessed and Family Quality of Life in Children with Atopic Dermatitis. Chernyshov PV, Ho RC, Monti F, Jirakova A, Velitchko SS, Hercogova J, Neri E. Acta Dermatovenerol Croat. 2015 Dec;23(4):247-53.

 • Immunosuppressive therapy in the posttransplant period and skin cancer. Krásová M, Sečníková Z, Göpfertová D, Hercogová J, Viklický O, Jůzlová K, Jiráková A, Šmerhovský Z. Dermatol Ther. 2016 Nov;29(6):433-436.

 • Gender Differences in Self-assessed Health-related Quality of Life in Children with Atopic Dermatitis. Chernyshov PV, Ho RC, Monti F, Jirakova A, Velitchko SS, Hercogova J, Neri E. J Clin Aesthet Dermatol. 2016 Aug;9(8):19-24.

 • Successful Treatment with 10% Sinecatechins Ointment for Recurrent Anogenital Warts in an Eleven-Year-Old Child. Rob F, Jůzlová K, Sečníková Z, Jiráková A, Hercogová J. Pediatr Infect Dis J. 2017 Feb;36(2):235-236.

 • Relative Importance of Traditional Risk Factors for Malignant Melanoma in the Czech Population. Rajská L, Göpfertová D, Hercogová J, Jiráková A, Sečníková Z, Rob F, Šmerhovský Z. Cent Eur J Public Health. 2016 Dec;24(4):268-271

Životopis a další publikace