Benjamin Budín

V oboru zdravotních masáží působí od roku 2004, kdy se staral převážně o fyzický stav sportovců. Lymfologii se věnuje od roku 2015, kdy absolvoval lymfologický kurz pod vedením Hany Váchové ve FN Motol. Té se věnuje se stálým respektem k pacientům nadále.

Vzdělání

  • 1989 – 1993 Střední zdravotnická technická škola Mladá Boleslav
  • 1994 – 1996 Střední zdravotnická škola Benešov
  • 1997 – 1999 Vysoká škola ekonomická Praha
  • 2015 Klinika rehabilitace FN Motol: Kurz lymfatické drenáže

Praxe

  • 2000 – 2002 London Wellnes Center, 5 Weston Street Bermondsey, London
  • 2012 – 2015 Rêve Therapy, Conrad Court, Cary Ave, London
  • 2016 Dermatovenerologické klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce (lymfologické centrum)
  • 2016 – 2018 Rehabilitační lázně Jupiter, Praha 4
  • od 2019 Poliklinika Mazurská, Praha 8