Dermatologická klinika

Všeobecná dermatologie

Kůže je nejen naší vizitkou, ale také zrcadlem vnitřních nemocí. Dermatologie je obor, který se věnuje všem pacientům bez rozdílu věku – od narození po pokročilý věk. Subspecializace dermatologie, kterými jsou dětská dermatologie a korektivní dermatologie.

Naše klinika se věnuje celé šíři oboru dermatologie a v péči o své pacienty spolupracuje s dalšími centry a specialisty

V rámci korektivní dermatologie řešíme kožní nemoci postihující obličej, které mají vliv na kvalitu života (těžké formy akné, růžovka) a další kosmetické vady.

K vyřešení Vašeho kožního onemocnění se soustředíme na pět oblastí:

 1. Anamnéza (pečlivé vyslechnutí historie Vašeho onemocnění, dosavadního vyšetření a léčby)
 2. Diagnostika (stanovíme či upřesníme diagnózu Vaší nemoci, event. doplníme potřebná vyšetření)
 3. Léčba (po konzultaci s Vámi, kdy Vám vysvětlíme různé léčebné metody, se společně dohodneme na léčebném plánu)
 4. Dispenzarizace (pacienty s chronickým kožním onemocněním nebo s kožními nádory sledujeme dlouhodobě nebo Vás předáme do péče Vašeho praktického, dětského lékaře či jiného specialisty, podle Vašeho přání
 5. Prevence (předcházení vzniku závažných kožních nemocí (kožních nádorů) nebo předcházení vzniku komplikací léčby (reakce na užívané léky, vznik známých přidružených nemocí) pomocí kontrol v pravidelných intervalech podle individuálního rizika

Nejdůležitější je vzájemná spolupráce pacient – lékař – zdravotní sestra – lymfoterapeut.

Co Vám může nabídnout naše klinika?

 • Objednání na přesný čas
  • odpadá čekací doba
  • první konzultace trvá podle zdravotních pojišťoven 30 minut, konzultace dalšího kožního problému 20 minut, kontrolní vyšetření 10 minut
    
 • Vyšetření
  • Ruční dermatoskop – je lupa s osvětlením
   • umožňuje přesnější vyšetření kožních projevů než je vyšetření pohledem a pohmatem
   • vyšetření je součástí prohlídky pacienta
     
  • Digitální dermatoskop – je dermatoskop s digitálním vyhodnocením, možností ukládání nasnímaných obrazů a jejich porovnání v čase
   • užívá se zejména k vyšetření jednotlivých pigmentových kožních projevů (mateřských znamének) a pomáhá v rozhodnutí, které znaménko je vhodné dále kontrolovat a které chirurgicky odstranit
   • vyšetření je součástí prohlídky pacienta, hrazeno ze zdravotního pojištění 1x za 3 měsíce
     
 • Scanner – je celotělová fotografie, která se využívá u pacientů s větším počtem mateřských znamének
  • umožňuje ukládání nasnímaných fotografií a jejich porovnání v čase
  • součástí je digitální dermatoskop
  • není hrazeno ze zdravotního pojištění
    
 • Woodova lampa – je lupa s fluorescencí
  • využívá se při vyšetření poruch pigmentace a u některých povrchových kožních infekcí
  • je hrazeno ze zdravotního pojištění
    
 • Mikroskop – umožňuje vyšetření některých kožních infekcí
   
 • Histopatologické vyšetření vzorku kůže odebraného v místním znecitlivění - odesíláme do Bioptické laboratoře v Plzni
  • výsledky jsou obvykle do týdne
    
 • Jiné laboratorní a pomocné vyšetření – podle typu onemocnění
  • provádíme odběry krve, k dalším vyšetřením Vás odešleme (zobrazovací metody, vyšetření jiným specialistou atd.)
    
 • Léčba 
  • Farmakoterapie je léčba pomocí léků, které se aplikují na kůži, užívají celkově (tablety, injekce)
   • Jsme centrem pro biologickou léčbu (využívá se u těžkých forem lupénky, ekzému, chronické kopřivky, hidradenitidy)
   • Léčíme na základě evropských a českých doporučených klinických postupů 
     
  • Fototerapie (světloléčba) je léčba pomocí ultrafialového záření, a to podle rozsahu onemocnění
   • fokusovaná: excimerové světlo 308 nm – je cílena na nemocnou kůži, okolní zdravá kůže je chráněna
   • celotělová: ultrafialové záření 311 nm – využívá se při postižení velkých ploch těla,
   • využívá se zejména pro léčbu lupénky, ekzému, vitiliga a dalších chronických chorob kůže
   • fokusovaná fototerapie je hrazena ze zdravotního pojištění pouze v léčbě lupénky
     
  • Kryoterapie - léčba pomocí nízkých teplot tekutým dusíkem
   • využívá se pro léčbu bradavic, povrchových kožních nádorů a přednádorových stavů
   • je hrazena ze zdravotního pojištění
     
  • Komplexní dekongestivní terapie je léčba lymfatických otoků
   • zahrnuje 4 kroky, které provádí lymfoterapeut a pacient - manuální a přístrojová lymfodrenáž, bandážování a cvičení
   • obvykle se začíná 2týdenní intenzivní každodenní léčbou, na kterou navazuje léčba udržovací, včetně léčby domácí
   • během jednoho roku lze absolvovat v indikovaných případech nejvíce 84 ošetření hrazených ze zdravotního pojištění
     
  • Chirurgická léčba je chirurgické odstranění kožních útvarů
   • excize - vyříznutí
   • abraze, kyretáž - seškrábnutí
   • biopsie - odběr vzorku kůže,
   • vždy následuje histopatologické vyšetření odebrané tkáně
   • výkony ze zdravotní indikace hradí zdravotní pojišťovny
     
  • Léčba vysokovýkonnými lasery – je léčba zářením o vlnové délce cílové tkáně
   • CO2 laser – využívá se k odpaření kožních znamének a jiných kožních útvarů, k povrchovému omlazení kůže (resurfacing)
   • epilační laser – používá se k odstranění nežádoucího ochlupení (depilace laserem) 
   • ošetření vysokovýkonnými lasery nejsou hrazena ze zdravotního pojištění
     
 • Preventivní prohlídky
  • Stanovení léčebného plánu po dohodě s pacientem
   • průběžná kontrola, plán doplňujících vyšetření
     
  • Prevence vzniku kožních zhoubných národů 
   • celotělový scan - sledování kožních změn v čase v pravidelných intervalech
   • v případě podezřelého nálezu následné řešení na jednom místě
     
  • Prevence vzniku přidružených onemocnění a komplikací léčby
   • pravidelné kontroly jsou nutné během celkové léčby, jejich četnost je stanovena podle doporučených klinických postupů
   • léky lze předepsat nejdéle na 3 měsíce
     
 • Program kvality léčebné péče lupénky a ekzému
  • Pro klienty Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (211)
   • pacient je vyšetřován a léčen podle doporučeného klinického postupu včetně biologické léčby
   • se zařazením do Programu kvality vysloví předem písemný souhlas
     
 • Okamžitá pomoc pro naše pacienty
  • Telefonická konzultace s lékařem – tel. 731 614 146
   • možná v ordinační době
   • mimo ordinační dobu – připravujeme v rámci bonusového programu
     
  • E-mailová komunikace na adrese recepce@euderma.eu
   • žádost o předpis léku
   • konzultace po zaslání fotografií, výsledků vyšetření na jiném pracovišti
   • zaslání žádanky k vyšetření na vyžádání
  • Sdělování výsledků lékařem
   • je možné telefonicky po zadání hesla ke komunikaci