Lékařský tým

Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA

Je přednostkou Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK v Nemocnici Na Bulovce a vede dermatovenerologickou ambulanci IKEM v Praze. Mnoho let se věnuje léčbě kožních projevů lymské boreliózy, vitiligu, lupénce, ekzému a kožním nádorům. Podílí se na zavádění nových léčebných a diagnostických metod kožních nemocí, např. metody fotoferézy v léčbě kožních lymfomů. Je řešitelkou výzkumných grantů, vede  postgraduální studenty.

V roce 2012 se stala prezidentkou European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) jako první Čech a první žena v historii. Byla prezidentkou evropského (2002) a světového (2009) dermatologického kongresu v Praze.

Má za sebou rozsáhlou publikační činnost, mj. v roce 2019 vydala nejrozsáhlejší moderní učebnici Klinická dermatovenerologie. Je předsedkyní České akademie dermatovenerologie a šéfredaktorkou odborných časopisů (Česká dermatovenerologie a Medicína po promoci).

Životopis
Přehled publikací

 Vzdělání

 • 1978 - 1984 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (cena děkana)
 • 1988 I. atestace z dermatovenerologie 
 • 1990 Kandidát lékařských věd (CSc.)
 • 1993 II. atestace z dermatovenerologie
 • 1994 Habilitace v oboru dermatovenerologie (téma: „Dlouhodobé sledování pacientů s kožními projevy lymeské borreliózy“)
 • 1998 - 1999 Rozvoj manažerů a lidských zdrojů v českých nemocnicích, Silma group
 • 2004 Jmenovací řízení profesorem (téma: „Borreliosis lymensis cutis“)
 • 2004 Profesor dermatovenerologie
 • 2004 Kurz Komplexní léčba lymfedému, NCO NZO Brno
 • 2011 Honorary Professor, China Medical University, 1st Hospital in China, Shenyang
 • 2013 Master of Health Administration (MHA), Advance Healthcare Management Institute, Praha
 • 2011 Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře obor dermatovenerologie
 • 2016 Specializační studium Obecná problematika soudního znalectví, VŠE Praha
 • 2017 Soudní znalec oboru dermatovenerologie 

Praxe

 • 1984 - 1985 I. kožní klinika 1. LF UK (studijní pobyt)
 • 1987 Centrum přírodní ohniskovosti nákaz SZÚ Praha
 • 1987 - 1989 Dermatovenerologická klinika IPVZ a 2. LF UK FN Na Bulovce (studijní pobyt, odborný asistent) 1989-1994 (docent) 10/1994-4/1995 (přednosta) 5/1995-12/1998
 • 1999 - 2004 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN v Motole (přednosta)
 • 1996 - 1997 Primář kožního oddělení Nemocnice s poliklinikou Kralupy n/Vltavou
 • 1991 - 1992 I. kožní klinika Univerzity ve Vídni (stáž)
 • 1994 Dermatopatologický institut Univerzity, Philadelphia (stáž)
 • 2001 - 2012 Pražské dermatologické centrum s.r.o. (vedoucí lékař, jednatel)
 • od 2004 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Bulovka (přednosta)
 • 2012 Dermatovenerologická ambulance IKEM Praha
 • 2019 Klinika preventivní dermatologie s.r.o. (vedoucí lékař)
 • od 2020 Dermatologie prof. Hercogové s.r.o. (vedoucí lékař, spolumajitel)

Ocenění

 • 1992 Stipendium American Academy of Dermatology
 • 1999 Nejlepší přednáška Kongres Slovenské dermatologické společnosti
 • 2003 Cena Prof. Trapla (spoluautor) Nadační fond Paula Janssena
 • 2004 Cena za mezinárodní aktivity American Academy of Dermatology
 • 2009 Maria M. Duran Medal Int. Society of Dermatology (za přínos pro dermatologii)
 • 2009 Academia Medica Wratislaviensis Polonia Medaile Univerzity Wroclaw
 • 2009 Dermaoscar Slovenská spol. estetické dermatologie a kosmetologie
 • 2010 Kongres roku, Prague Convention Burreau (10. ICD)
 • 2010 Učitel roku, 2. lékařská fakulta UK
 • 2013 Kongres roku, Prague Convention Burreau (21. EADV)
 • 2019 Top downloaded paper 2018-2019, British Journal of Dermatology                
 • 2019 Pamětní medaile Masarykovy univerzity v Brně
 • 2020 Cena Josefa Hlávky 2019 - lékařské vědy Nadace Český literární fond
 • 2020 Cena Ligy proti rakovině za nejlepší publikaci
 • Čestné členství v 17 mezinárodních a v jedné české odborné společnosti

Životopis
Přehled publikací

MUDr. Veronika Křížková, MBA

Je zástupkyní přednostky kliniky pro pedagogiku a vědu Dermatovenerologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka v Praze, kde přednáší medikům. Současně působí jako vedoucí lékařka Lymfologického centra téže kliniky, kde byla do roku 2021 primářkou. Je pokračovatelkou tradice lymfologické školy MUDr. Miroslava Bechyněho, CSc., který ji na klinice založil roku 1992 jako první v ČR. Specializuje se na lymfologii, dermatochirurgii, biologickou léčbu lupénky, kopřivky a ekzému, problematiku kožních nádorů a vrozené vady kůže. Má certifikát o zvláštní odborné způsobilosti v oboru korektivní dermatologie. Je autorkou řady odborných sdělení a přednáší na kongresech, odpovídá pacientům na webu www.bezlupenky.cz. Účastní se na zavádění nových léčebných postupů účastí v klinických studiích, je spoluautorkou nejrozsáhlejší současné učebnice Klinická dermatovenerologie.

Je členkou odborných společností (ČADV, Česká dermatovenerologická společnost JE Purkyně, Lymfologická společnost JE Purkyně, EADV).

Vzdělání

 • 1996 - 2002 Lékařská fakulta Univerzity Palackého
 • 2005 MZČR Specializace v oboru dermatovenerologie prvního stupně
 • 2009 MZČR Specializovaná způsobilost v oboru dermatovenerologie
 • 2011 - 2012 Master of Business Administration (MBA) ve zdravotnictví, Academy of Health Care Management 
 • 2013 Kurz Komplexní léčba lymfedému, NCO NZO Brno
 • 2014 Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře obor dermatovenerologie
 • 2018 MZČR Zvláštní odborná způsobilost v oboru korektivní dermatologie

Praxe

 • 2002 Nemocnice Prostějov, Dermatovenerologické oddělení
 • 2002 - 2004 Vojenská nemocnice Olomouc, Dermatovenerologické oddělení
 • od 2004 Nemocnice Na Bulovce, Praha, Dermatovenerologická klinika
 • od 2015 vedoucí Lymfologického centra Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Bulovka, Praha
 • 2017 – 2021 Vedoucí melanomového týmu Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Bulovka, Praha
 • 2017 – 2021 člen mezioborového týmu pro vrozené vady kůže Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK ve FN Bulovka, Praha
 • 2017 - 2021 primář Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Bulovka, Praha

Publikace, ocenění

 • Křížková V. Dermatomyositis. In: Hercogová J. Klinická dermatovenerologie, 2. díl, 2019, Mladá Fronta, s. 1085-1090.
 • Křížková V. Lymfedém. In: Hercogová, J. et al. Klinická dermatovenerologie, 2. díl, 2019, Mladá Fronta, s. 1171-1176.
 • Křížková V, Zelenková D. Anestezie v dermatochirurgii. In: Hercogová, J. et al. Klinická dermatovenerologie, 2. díl, 2019, Mladá Fronta, s. 1593-1597.
 • Křížková V. Řez a uzávěr rány. In: Hercogová, J. et al. Klinická dermatovenerologie, 2. díl, 2019, Mladá Fronta, s. 1597-1599.
 • Křížková V. Kryochirurgie a elektrochirurgie. In: Hercogová, J. et al. Klinická dermatovenerologie, 2. díl, 2019, Mladá Fronta, s. 1614-1617.
 • Křížková V. Komplementární a alternativní medicína v dermatologii. In: Hercogová, J. et al. Klinická dermatovenerologie, 2. díl, 2019, Mladá Fronta, s. 1645-1648.
 • Hercogová, J. et al. Klinická dermatovenerologie,1. a 2. díl, 2019, Mladá Fronta, 1736 stran.
 • Křížková, V.  Kongenitální pigmentový névus a možnosti jeho řešení v Poradně pro vrozené vady kůže Nemocnice na Bulovce. Čes. Dermatovenerol., 2017, 7, č. 3, s. 144-147.
 • Kotlasová, Z., Křížková, V., Hercogová, J. Infantilní hemangiom. Čes. Dermatovenerol., 2017, 7, č. 3, s. 148-154.
 • Křížková, V. Dermatomyozitida. Čes. Dermatovenerol., 2017, 7, č. 2, s. 76-81.
 • Křížková, V.,  Nagy, Z., Haščáková, K., Hercogová, K. Lymfedém. Čes. Dermatovenerol., 2015, 5, č. 4, s. 211-223.
 • Jiráková, A., Křížková, V., Zelenková, D., Hercogová, J. Pachyonychia congenita. Čes. Dermatovenerol., 2015, 5, č. 3, s. 143-149.
 • Hercogová, J., Sečníková, Z., Džambová, M., Rob, F., Křížková, V. Vzácná onemocnění v dermatovenerologii. Čes. Dermatovenerol., 2013,3, č.4, s. 211-230.
 • Křížková, V. Neurofibromatóza a tuberózní skleróza. Čes. Dermatovenerol., 2013, 3, č.4, s. 225-230.
 • Křížková, V. Kryoterapie (zákroky s využitím nízkých teplot). Čes. Dermatovenerol., 2013, 3, č.4, s. 231-234.
 • Křížková, V. Elektrochirurgické zákroky. Čes. Dermatovenerol., 2013, 3, č. 4, s. 235 – 237.
 • Rozehnalová, Z., Šipulová, V., Křížková, V., Hercogová, J. Hojení bércových vředů. Remedia, 2008, 3, č. 18, s. 223-228.

Životopis


MUDr. Anna Jiráková, Ph.D.

Je jedním z prvních dermatologů v ČR, kteří se věnují kvalitě života pacientů a jejich rodin s kožními nemocemi. Specializuje se dále na dětskou dermatologii, problematiku atopického ekzému, lupénky, léčbu kožních nemocí a její komplikace. Jako první v ČR začala vyšetřovat kůži pomocí konfokální mikroskopie. Popsala s mezinárodním týmem kolegů novou mutaci u vzácného vrozeného kožního onemocnění, tzv. pachyonychia congenita. V odborné světové a české literatuře jako první publikovala případ výskytu této nemoci v České republice.

Působí jako asistentka na Dermatovenerologické klinice 2. LF UK a FN Bulovka, podílí se na výzkumné činnosti kliniky. Přednáší na národních i mezinárodních kongresech, je spoluautorkou nejrozsáhlejší současné učebnice Klinická dermatovenerologie. Odpovídá pacientům na webu www.bezlupenky.cz. Je autorkou odborných publikací a členkou odborných společností (ČADV, Česká dermatovenerologická společnost JE Purkyně, Společnost pro využití laseru v medicíně, EADV, Evropská společnost dětské dermatologie, Evropská společnost pro dermatologický výzkum).

Vzdělání

 • 2000 - 2006 Lékařská fakulta v Gdaňsku, Polsko
 • 2004 - 2005 Lékařská fakulta Univerzity v Turku, Finsko (stipendium Erasmus-Sokrates)
 • 2006 - 2007 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlové v Praze, Česká Republika (stipendium CEEPUS)
 • 2007 - 2012 Postgraduální studium 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
 • 2012 Obhajoba doktorské práce „Kvalita života u dětí s atopickým ekzémem a jejich rodin“ (Ph.D.)
 • 2012 Specializovaná způsobilost v oboru dermatovenerologie, MZČR

Praxe

 • 2004 - 2005 Dermatologická klinika University v Turku, Finsko
 • 2005 BMI Mount Alvernia Hospital, Guildford, Surrey, Velká Británie
 • 2006 - 2007 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Bulovka (stáž)
 • od 2007 – Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Bulovka, Praha
 • 2010 - 2011 Pražské Dermatologické Centrum s.r.o.
 • od 2018 EUC s.r.o. v Kladně
 • získání grantu Ministerstva zdravotnictví ČR IGA NT/13465-4/2012 na projekt s názvem „Vliv lokální terapie na kvalitu života pacientů s atopickou dermatitidou“ - 03/2012

Ocenění

 • 2016 Cena Antonina Trýba za nejlepší publikaci mladého dermatologa
 • 2009 Michael Hornstein Memorial Scholarship, EADV
 • 2009 Stipendium ČADV na Winter Academy of Dermatology, St. Moritz, Švýcarsko
 • 2010 Stipendium EADV na Annual Meeting of the British Society of Paediatric Dermatology, Cardiff, Wales
 • 2011 The International Scholarship Program, American Academy of Dermatology, 69th Annual Meeting, New Orleans, USA
 • 2011 Stipendium EADV, Fostering Course of Psychodermatology, Brusel, Belgie
 • 2011 Cena ČADV za nejlepší přednášku rezidenta na kongresu Akademie ambulantních a klinických dermatologů, Praha

Publikace

 • A comparative study of the quality of life of children with atopic dermatitis from Ukraine and the Czech Republic. Chernyshov PV, Jiráková A, Hercogová J. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011 Dec;25(12):1483-4. IF 3.105

 • A comparative study of the impairment of quality of life in Czech children with atopic dermatitis of different age groups and their families. Jiráková A, Vojáčková N, Göpfertová D, Hercogová J. Int J Dermatol. 2012 Jun;51(6):688-92. IF 1.227

 • An international multicenter study on quality of life and family quality of life in children with atopic dermatitis. Chernyshov PV, Jirakova A, Ho RC, Moed H, Caldeira AP, Alvarenga TM, Park CW, Hercogova J. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2013 Jan-Feb;79(1):52-8. IF 1,33

 • Dermatitis toxica faciei after boric acid. Jiráková A, Rajská L, Rob F, Gregorová J, Hercogová J. Dermatol Ther. 2015, 28(1):52-5. doi: 10.1111/dth.12180. Epub 2014 Oct 14. IF 1,478

 • First case of pachyonychia congenita in the Czech Republic. Jiráková A, Rajská L, Rob F, Džambová M, Sečníková Z, Göpfertová D, Schwartz M, Smith F, Lotti T, Hercogová J. Dermatol Ther. 2015, 28(1):10-2. doi: 10.1111/dth.12142. Epub 2014 Aug 29. IF 1,478

 • Can melanoma therapy change attitudes toward prevention and tanning? Konkolova R, Provaznikova DH, Jirakova A, Hercogova J. Dermatol Ther. 2014, 27(3):156-8. IF 1,478

 • Significantly higher incidence of skin cancer than other malignancies in patients after heart transplantation. A retrospective cohort study in the Czech Republic. Secnikova Z, Gopfertova D, Hoskovac L, Hercogova J, Dzambova M, Jirakova A, Rajska L, Rob F, Smerhovsky Z. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2015 Mar 26. doi: 10.5507/bp.2015.011. IF 1,2

 • Drug fever as an adverse effect of acitretin in complicated psoriasis patient. Rob F, Fialová J, Brejchová M, Džambová M, Sečníková Z, Zelenková D, Jiráková A, Hercogová J.Dermatol Ther. 2015 Jul 2. doi: 10.1111/dth.12263. [Epub ahead of print] IF 1,478

 • Malignant melanoma in organ transplant recipients: incidence, outcomes and managment strategies – a review of literature. Džambová M, Sečníková Z, Jiráková A, Jůzlová K, Viklický O, Hošková L, Göpfertovà D, Hercogová J. Dermatol Ther. 2015 Oct 13. doi: 10.1111/dth.12276. 

 • TOPICAL CORTICOSTEROIDS BUT NOT CALCINEURIN INHIBITORS INDUCED ATROPHY AFTER FOUR WEEKS. Jiráková A, Rob F, Sečníková Z, Koblová K, Džambová M, Rajská L, Göpfertová D, Pellacani G, Malý M, Lotti T, Hercogová J. J Biol Regul Homeost Agents. 2015 Jul-Sep;29(3):701-6.

 • An International Multi-center Study on Self-assessed and Family Quality of Life in Children with Atopic Dermatitis. Chernyshov PV, Ho RC, Monti F, Jirakova A, Velitchko SS, Hercogova J, Neri E. Acta Dermatovenerol Croat. 2015 Dec;23(4):247-53.

 • Immunosuppressive therapy in the posttransplant period and skin cancer. Krásová M, Sečníková Z, Göpfertová D, Hercogová J, Viklický O, Jůzlová K, Jiráková A, Šmerhovský Z. Dermatol Ther. 2016 Nov;29(6):433-436.

 • Gender Differences in Self-assessed Health-related Quality of Life in Children with Atopic Dermatitis. Chernyshov PV, Ho RC, Monti F, Jirakova A, Velitchko SS, Hercogova J, Neri E. J Clin Aesthet Dermatol. 2016 Aug;9(8):19-24.

 • Successful Treatment with 10% Sinecatechins Ointment for Recurrent Anogenital Warts in an Eleven-Year-Old Child. Rob F, Jůzlová K, Sečníková Z, Jiráková A, Hercogová J. Pediatr Infect Dis J. 2017 Feb;36(2):235-236.

 • Relative Importance of Traditional Risk Factors for Malignant Melanoma in the Czech Population. Rajská L, Göpfertová D, Hercogová J, Jiráková A, Sečníková Z, Rob F, Šmerhovský Z. Cent Eur J Public Health. 2016 Dec;24(4):268-271

Životopis a další publikace


Jitka Putalová

Je zkušenou lymfoterapeutkou s dlouholetou zdravotnickou praxí v různých oborech (ortopedie, interna, kožní, lymfologie). Lymfologii se věnuje 10 let. Certifikovaný kurz NCO NZU mízní lymfodrenáže absolvovala v Brně a od té doby se této problematice věnuje s velmi pozitivním a laskavým přístupem k pacientům.

Vzdělání

 • 1974 - 1978 Střední zdravotnická škola, Mladá Boleslav
 • 2005 NCO NZO, Brno: Ošetřovatelská péče v ortopedii: psychologie, ošetřovatelství, řízení ošetřovatelské péče, speciální péče v ortopedii
 • 2012 NCO NZO, Brno: Certifikovaný kurz Technika mízní lymfodrenáže

Praxe

 • 1978 - 1984 I. ortopedická klinika 1. LF UK, Na Bojišti, Praha 2 (oddělení onkologie, endoprotéz, traumatologie)
 • 1985 - 1995 Nemocnice Měšice (interna lůžka, interna JIP)
 • 1995 - 1997 I. ortopedická klinika 1. LF UK, Na Bojišti, Praha 2
 • 1997 - 2000 Ortopedická klinika 1. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce (oddělení sportovní medicíny)
 • 2001 - 2008 Centrum léčby pohybového aparátu
 • 2008 - 2012 Dermatovenerologické klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce (lůžková část)
 • 2012 - 2020 Dermatovenerologické klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce (lymfologické centrum)

Benjamin Budín

V oboru zdravotních masáží působí od roku 2004, kdy se staral převážně o fyzický stav sportovců. Lymfologii se věnuje od roku 2015, kdy absolvoval lymfologický kurz pod vedením Hany Váchové ve FN Motol. Té se věnuje se stálým respektem k pacientům nadále.

Vzdělání

 • 1989 – 1993 Střední zdravotnická technická škola Maldá Boleslav
 • 1994 – 1996 Střední zdravotnická škola Benešov
 • 1997 – 1999 Vysoká škola ekonomická Praha
 • 2015 Klinika rehabilitace FN Motol: Kurz lymfatické drenáže

Praxe

 • 2000 – 2002 London Wellnes Center, 5 Weston Street Bermondsey, London
 • 2012 – 2015 Rêve Therapy, Conrad Court, Cary Ave, London
 • 2016 Dermatovenerologické klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce (lymfologické centrum)
 • 2016 – 2018 Rehabilitační lázně Jupiter, Praha 4
 • od 2019 Poliklinika Mazurská, Praha 8