Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, IFAAD

Byla 26 let přednostkou Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK v Nemocnici Na Bulovce a vede dermatovenerologickou ambulanci IKEM v Praze. Mnoho let se věnuje léčbě kožních projevů lymské boreliózy, vitiligu, lupénce, ekzému a kožním nádorům. Podílí se na zavádění nových léčebných a diagnostických metod kožních nemocí, např. metody fotoferézy v léčbě kožních lymfomů. Je řešitelkou výzkumných grantů, vede  postgraduální studenty.

V roce 2012 se stala prezidentkou European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) jako první Čech a první žena v historii. Byla prezidentkou evropského (2002) a světového (2009) dermatologického kongresu v Praze.

Má za sebou rozsáhlou publikační činnost, mj. v roce 2019 vydala nejrozsáhlejší moderní učebnici Klinická dermatovenerologie. Je předsedkyní České akademie dermatovenerologie a šéfredaktorkou odborných časopisů (Česká dermatovenerologie a Medicína po promoci).

Životopis
Přehled publikací

 Vzdělání

 • 1978 - 1984 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (cena děkana)
 • 1988 I. atestace z dermatovenerologie 
 • 1990 Kandidát lékařských věd (CSc.)
 • 1993 II. atestace z dermatovenerologie
 • 1994 Habilitace v oboru dermatovenerologie (téma: „Dlouhodobé sledování pacientů s kožními projevy lymeské borreliózy“)
 • 1998 - 1999 Rozvoj manažerů a lidských zdrojů v českých nemocnicích, Silma group
 • 2004 Jmenovací řízení profesorem (téma: „Borreliosis lymensis cutis“)
 • 2004 Profesor dermatovenerologie
 • 2004 Kurz Komplexní léčba lymfedému, NCO NZO Brno
 • 2011 Honorary Professor, China Medical University, 1st Hospital in China, Shenyang
 • 2013 Master of Health Administration (MHA), Advance Healthcare Management Institute, Praha
 • 2011 Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře obor dermatovenerologie
 • 2016 Specializační studium Obecná problematika soudního znalectví, VŠE Praha
 • 2017 Soudní znalec oboru dermatovenerologie 

Praxe

 • 1984 - 1985 I. kožní klinika 1. LF UK (studijní pobyt)
 • 1987 Centrum přírodní ohniskovosti nákaz SZÚ Praha
 • 1987 - 1989 Dermatovenerologická klinika IPVZ a 2. LF UK FN Na Bulovce (studijní pobyt, odborný asistent) 1989-1994 (docent) 10/1994-4/1995 (přednosta) 5/1995-12/1998
 • 1999 - 2004 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN v Motole (přednosta)
 • 1996 - 1997 Primář kožního oddělení Nemocnice s poliklinikou Kralupy n/Vltavou
 • 1991 - 1992 I. kožní klinika Univerzity ve Vídni (stáž)
 • 1994 Dermatopatologický institut Univerzity, Philadelphia (stáž)
 • 2001 - 2012 Pražské dermatologické centrum s.r.o. (vedoucí lékař, jednatel)
 • 2004 - 2021 Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Bulovka (přednosta)
 • 2019 Klinika preventivní dermatologie s.r.o. (vedoucí lékař)
 • od 2012 Dermatovenerologická ambulance IKEM Praha
 • od 2020 Dermatologie prof. Hercogové s.r.o. (vedoucí lékař, spolumajitel)
 • od 2022 Onkologická klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice

Ocenění

 • 1992 Stipendium American Academy of Dermatology
 • 1999 Nejlepší přednáška Kongres Slovenské dermatologické společnosti
 • 2003 Cena Prof. Trapla (spoluautor) Nadační fond Paula Janssena
 • 2004 Cena za mezinárodní aktivity American Academy of Dermatology
 • 2009 Maria M. Duran Medal Int. Society of Dermatology (za přínos pro dermatologii)
 • 2009 Academia Medica Wratislaviensis Polonia Medaile Univerzity Wroclaw
 • 2009 Dermaoscar Slovenská spol. estetické dermatologie a kosmetologie
 • 2010 Kongres roku, Prague Convention Burreau (10. ICD)
 • 2010 Učitel roku, 2. lékařská fakulta UK
 • 2013 Kongres roku, Prague Convention Burreau (21. EADV)
 • 2019 Top downloaded paper 2018-2019, British Journal of Dermatology                
 • 2019 Pamětní medaile Masarykovy univerzity v Brně
 • 2020 Cena Josefa Hlávky 2019 - lékařské vědy Nadace Český literární fond
 • 2020 Cena Ligy proti rakovině za nejlepší publikaci
 • 2021 Čestná plaketa ČADV za mimořádné zásluhy o rozvoj evropské a česko-slovenské dermatovenerologie
 • Čestné členství v 18 mezinárodních a v jedné české odborné společnosti

Životopis
Přehled publikací