MUDr. Veronika Křížková, MBA

Do roku 2021 byla zástupkyní přednostky kliniky pro pedagogiku a vědu Dermatovenerologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Současně působila jako vedoucí lékařka Lymfologického centra kliniky, kde byla do roku 2021 primářkou. Je pokračovatelkou tradice lymfologické školy MUDr. Miroslava Bechyněho, CSc., který ji na klinice založil roku 1992 jako první v ČR. Specializuje se na lymfologii, dermatochirurgii, biologickou léčbu lupénky, kopřivky a ekzému, problematiku kožních nádorů a vrozené vady kůže. Má certifikát o zvláštní odborné způsobilosti v oboru korektivní dermatologie. Je autorkou řady odborných sdělení a přednáší na kongresech, odpovídá pacientům na webu www.bezlupenky.cz. Účastní se na zavádění nových léčebných postupů účastí v klinických studiích, je spoluautorkou nejrozsáhlejší současné učebnice Klinická dermatovenerologie.

Je členkou odborných společností (Česká akademie dermatovenerologie, Česká dermatovenerologická společnost JE Purkyně, Lymfologická společnost JE Purkyně, EADV)

Vzdělání

 • 1996 - 2002 Lékařská fakulta Univerzity Palackého
 • 2005 MZČR Specializace v oboru dermatovenerologie prvního stupně
 • 2009 MZČR Specializovaná způsobilost v oboru dermatovenerologie
 • 2011 - 2012 Master of Business Administration (MBA) ve zdravotnictví, Academy of Health Care Management 
 • 2013 Kurz Komplexní léčba lymfedému, NCO NZO Brno
 • 2014 Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře obor dermatovenerologie
 • 2018 MZČR Zvláštní odborná způsobilost v oboru korektivní dermatologie

Praxe

 • 2002 Nemocnice Prostějov, Dermatovenerologické oddělení
 • 2002 - 2004 Vojenská nemocnice Olomouc, Dermatovenerologické oddělení
 • od 2004 Nemocnice Na Bulovce, Praha, Dermatovenerologická klinika
 • od 2015 vedoucí Lymfologického centra Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Bulovka, Praha
 • 2017 – 2021 Vedoucí melanomového týmu Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Bulovka, Praha
 • 2017 – 2021 člen mezioborového týmu pro vrozené vady kůže Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK ve FN Bulovka, Praha
 • 2017 - 2021 primář Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Bulovka, Praha
 • od 2021 Dermatologie Prof. Hercogové

Publikace, ocenění

 • Křížková V. Dermatomyositis. In: Hercogová J. Klinická dermatovenerologie, 2. díl, 2019, Mladá Fronta, s. 1085-1090.
 • Křížková V. Lymfedém. In: Hercogová, J. et al. Klinická dermatovenerologie, 2. díl, 2019, Mladá Fronta, s. 1171-1176.
 • Křížková V, Zelenková D. Anestezie v dermatochirurgii. In: Hercogová, J. et al. Klinická dermatovenerologie, 2. díl, 2019, Mladá Fronta, s. 1593-1597.
 • Křížková V. Řez a uzávěr rány. In: Hercogová, J. et al. Klinická dermatovenerologie, 2. díl, 2019, Mladá Fronta, s. 1597-1599.
 • Křížková V. Kryochirurgie a elektrochirurgie. In: Hercogová, J. et al. Klinická dermatovenerologie, 2. díl, 2019, Mladá Fronta, s. 1614-1617.
 • Křížková V. Komplementární a alternativní medicína v dermatologii. In: Hercogová, J. et al. Klinická dermatovenerologie, 2. díl, 2019, Mladá Fronta, s. 1645-1648.
 • Hercogová, J. et al. Klinická dermatovenerologie,1. a 2. díl, 2019, Mladá Fronta, 1736 stran.
 • Křížková, V.  Kongenitální pigmentový névus a možnosti jeho řešení v Poradně pro vrozené vady kůže Nemocnice na Bulovce. Čes. Dermatovenerol., 2017, 7, č. 3, s. 144-147.
 • Kotlasová, Z., Křížková, V., Hercogová, J. Infantilní hemangiom. Čes. Dermatovenerol., 2017, 7, č. 3, s. 148-154.
 • Křížková, V. Dermatomyozitida. Čes. Dermatovenerol., 2017, 7, č. 2, s. 76-81.
 • Křížková, V.,  Nagy, Z., Haščáková, K., Hercogová, K. Lymfedém. Čes. Dermatovenerol., 2015, 5, č. 4, s. 211-223.
 • Jiráková, A., Křížková, V., Zelenková, D., Hercogová, J. Pachyonychia congenita. Čes. Dermatovenerol., 2015, 5, č. 3, s. 143-149.
 • Hercogová, J., Sečníková, Z., Džambová, M., Rob, F., Křížková, V. Vzácná onemocnění v dermatovenerologii. Čes. Dermatovenerol., 2013,3, č.4, s. 211-230.
 • Křížková, V. Neurofibromatóza a tuberózní skleróza. Čes. Dermatovenerol., 2013, 3, č.4, s. 225-230.
 • Křížková, V. Kryoterapie (zákroky s využitím nízkých teplot). Čes. Dermatovenerol., 2013, 3, č.4, s. 231-234.
 • Křížková, V. Elektrochirurgické zákroky. Čes. Dermatovenerol., 2013, 3, č. 4, s. 235 – 237.
 • Rozehnalová, Z., Šipulová, V., Křížková, V., Hercogová, J. Hojení bércových vředů. Remedia, 2008, 3, č. 18, s. 223-228.

Životopis