Petra Dolejšová

Všeobecná zdravotní sestra s nástavbovým studiem a praxí ve více oborech. Věnovala se zejména oborům ortopedie, rehabilitace a dermatologie, a to jak na lůžkovém oddělení, tak na ambulanci.
 

 Vzdělání

 • 1989 –1993 Střední zdravotnická škola Ruská 91, Praha 10, Studijní obor zdravotní sestra zakončený maturitou z psychologie a pedagogiky, vnitřního lékařství, chirurgie a ošetřování nemocných
 • 2002 Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Vinařská 6, Brno, Všeobecná sestra – ošetřovatelská péče o dospělé

Praxe

 • 7/1993 – 8/1993        Ortopedická klinika 1. LF UK a NNB Praha 8, lůžková sestra
 • 9/1993 – 11/1993      Klinika čelistní chirurgie 2. LF UK a FNM Praha 5, lůžková sestra
 • 12/1993 – 11/1996    Centrum soukromé stomatologie Praha 3, zubní instrumentářka
 • ·12/1996 – 8/1998      Dermatovenerologická klinika 3.LF UK a FN KV Praha 10, lůžková sestra
 • ·9/1998 – 5/1999        Ortopedická klinika 1. LF UK a NNB Praha 8, lůžková sestra
 • ·6/1999 – 10/1999      Dermatovenerologická klinika 3.LF UK a FN KV Praha 10, lůžková sestra
 • ·11/1999 – 8/2014      Ortopedie a rehabilitace, CLPA, Praha 9, lůžková sestra
 • ·9/2014 – 12/2014      Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha 2, lůžková sestra dětské odd.
 • ·12/2014 – 3/2015      Endokrinologický ústav Praha 1, ambulantní sestra
 • ·4/2015- 10/2020        Centrum, zdravotních služeb, posádková ošetřovna Kbely, Praha 9, ambulantní sestra, stomatologická sestra
 • ·11/2020- 12/2021      Ortopedie a rehabilitace, CLPA, Praha 9, lůžková sestra