Dermatologie prof. Hercogové

Jsme tým dermatologů s dlouholetou praxí vedený prof. MUDr. Janou Třešňák Hercogovou, emeritní přednostkou kožní kliniky 2. LF UK v Praze a prezidentkou Evropské dermatologické akademie.

Věnujeme se oborům dermatologie, dětské dermatologie, korektivní dermatologie, klinické onkologie a lymfologie. Jsme Centrem pro biologickou léčbu. Máme certifikát Garance kvality České lymfologické společnosti ČLS JEP. Pacientům s kožními nádory nabízíme pravidelné kontroly dermatoonkologickým týmem. Jsme pracovištěm akreditovaným Ministerstvem zdravotnictví ČR k provádění vzdělávání.

Máme smlouvy

  • se všemi zdravotními pojišťovnami,
  • pro biologickou léčbu se všemi zdravotními pojišťovnami,
  • pro léčbu ekzému a lupénky v rámci programů kvality s pojišťovnami 205, 207 a 211.

Přijímáme nové pacienty.

STOP MELANOMU

Preventivní vyšetření znamének online každý den, nádor nečeká!

Zapojte se do našeho projektu a zašlete fotografie vašich znamének, která vám vyhodnotíme. Více informací o akci naleznete ZDE.

Klinické a výzkumné centrum kožních nemocí

Na naší klinice klademe důraz na Vaše vnímání kožní nemoci, Vaše časové možnosti a na naši vzájemnou spolupráci. Věříme, že aktivní pacient je zčásti již vyléčený pacient. A víme, že řadě nemocí kůže je snazší předcházet, než je léčit. Naše klinika má tyto součásti:

DERMATOLOGIE 

Léčíme všechny nemoci kůže, vlasů a nehtů u dětí a dospělých. Na základě komplexního vyšetření léčíme kožní problémy s důrazem na prevenci komplikací. Zajišťujeme také konzultace nálezů jiných kožních lékařů a konzultace nežádoucích účinků léků na kůži.

BIOLOGICKÁ LÉČBA 

Biologická (také cílená) léčba je určena pro pacienty s těžkými formami chronických zánětů kůže - psoriázy (lupénky), atopického ekzému, hidradenitidy (inverzní akné) a chronické kopřivky.

DERMATOONKOLOGIE

Na klinice se pravidelně  schází komplexní onkologický tým (klinický onkolog, plastický chirurg a dermatolog), který řeší kožní nádory z pohledu více specializací. Je-li třeba, zajistí navazující péči na příslušném pracovišti.

KLINICKÉ STUDIE

Provádíme klinické studie léků a výzkum léčby pacientů. Naši pacienti se mohou bezplatně klinických studií účastnit, čímž pomáhají svou léčbou i dalším nemocným.

LYMFOLOGIE

Poskytujeme komplexní léčbu nemocným s primárním či sekundárním lymfedémem (kompexní dekongestivní terapii). Léčba mízního otoku zahrnuje manuální lymfodrenáž, přístrojovou lymfodrenáž (presoterapii), bandážování a cvičení.

Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, IFAAD

Vystudovala Pediatrickou fakultu UK v Praze a dále absolvovala odborné stáže ve Vídni a Filadelfii. Byla 26 let přednostkou Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK ve FN Bulovka a FN Motol. Založila dermatologickou ambulanci v IKEM Praha a je členkou melanomového týmu Onkologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice. Mnoho let se věnuje léčbě kožních projevů lymské boreliózy, vitiligu, lupénce, ekzému a kožním nádorům. Podílí se na zavádění nových léčebných a diagnostických metod kožních nemocí do praxe. Je soudním znalcem v oboru dermatovenerologie.

Byla čestnou profesorkou dermatovenerologie v čínském Shenyangu a hostující profesorkou v Milánu, Florencii a Sieně. Je čestným členem 18 mezinárodních a jedné české odborné společnosti.Stala se jako první Čech a první žena v historii prezidentkou Evropské akademie dermatovenerologie. Má za sebou rozsáhlou publikační činnost, mj. v roce 2019 vydala nejrozsáhlejší moderní učebnici Klinická dermatovenerologie. Je předsedkyní České akademie dermatovenerologie a šéfredaktorkou odborných časopisů (Česká dermatovenerologie a Medicína po promoci).

Životopis
Přehled publikací

V roce 2023 byla zařazena mezi padesát nejlepších lékařů Česka magazínem Forbes. 
Podívejte se na titulku, úvodní sekci a na celý článek. V roce 2024 svoji pozici obhájila.