Když k nám nádory promlouvají kůží

Nasloucháme-li našemu tělu bedlivě, může nám na sebe leccos povědět. Stejně jako kručící břicho značí hlad, mutace hlasu chlapeckou pubertu a návaly nastávající menopauzu, můžeme podle změn na své kůži odhalit našemu vědomí dosud ukrytou nemoc.

Maligní nádory mnohdy nepáchají škody jen v rámci tkáně, ze které původně vznikly, ale mají tendenci rozšiřovat své pole působnosti a dávat o sobě vědět v rámci celého těla. Využijme této jejich neblahé vlastnosti ve svůj prospěch. Stačí, když se budeme jen trochu pozorovat. Přece jen své tělo známe nejlépe ze všech. Vnitřní nádory na kůži manifestují dvě způsoby.

  1. Paraneoplastický kožní projev

Jde o celou řadu kožních nemocí, které se s větší nebo menší pravděpodobností s vnitřními nádory spojují, přitom jeden vnitřní nádor může mít více kožních projevů nebo má typický kožní obraz.

„Příkladem mohou být náhle vzniklá extrémní suchost kůže nebo náhlý vznik mnohočetných kožních výrůstků na trupu. Kožní metastáza mívá vzhled uzlu, ohraničeného vyvýšení nad povrch okolní kůže, různé barvy a hladkého povrchu. Může však připomínat i zánětlivé kožní choroby, například při šíření karcinomu prsu do kůže,“ vysvětluje prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA, zakladatelka a přednostka Dermatologie prof. Hercogové – Kliniky preventivní dermatologie s. r. o.

U paraneoplázie tedy nejde o samotný nádor, který by se objevil na kůži, ale o projevy malignit orgánů či krve. Některé paraneoplastické projevy se mohou objevit ještě před manifestací samotného nádoru či mohou být signalizací recidivy. Včasným zpozorováním odlišnosti a návštěvou lékaře můžeme pomoci zdárné léčbě. „Čím rychleji se vnitřní nádor diagnostikuje, tím dříve je možná jeho léčba a stoupá pravděpodobnost uzdravení,“ vysvětluje profesorka Hercogová.

  1. Metastáze

Metastáze jsou tvořené přímo buňkami původního nádoru. Jde o buňky oddělené od primárního útvaru, které putují tělem do jeho dalších částí. Usadí se a vytvoří druhotné ložisko – nový nádor. Nádory s kožními metastázemi se vyskytují u 3–10 % onkologických pacientů.

Nejčastěji se s kožními metastázemi setkáváme u mužů s karcinomem plic a u žen s karcinomem prsu. Dále u obou pohlaví při rakovině tlustého střeva a melanomu.

Nejčastěji se s metastázemi setkáváme v oblasti hrudníku. Jejich vzhled je rozmanitý, obvykle jde o jeden či více výběžků.

Jak postupovat, pokud na sobě pozorujete kožní změny?

Objevily na vám na kůži nevysvětlitelné puchýřky, suchá místa nebo rudé fleky? Objednejte se na kožní. Jedině zkušený dermatolog dokáže odhalit příčinu a rozlišit banální vyrážku od závažného zdravotního problému.

Základem vyšetření v dermatologické ordinaci je diagnostika, k níž se využívají všechna možná vyšetření – klinické vyšetření, dermatoskop, mikroskopické vyšetření vzorku kůže, krevní testy a další. Vnitřní nádory potom neléčí kožní lékař, ale onkolog. Role dermatologa je ve včasné diagnostice.

„Role obou specialistů je nevyhnutelná – pacient by měl jít tedy nejprve ke kožnímu lékaři. Pokud se jedná o metastázy do kůže, pacient je léčen onkologickým týmem, kde má dermatolog své místo a společně se radí o optimálním léčebném postupu,“ uzavírá profesorka Hercogová.